نوشته‌ها

کسب و کار الکترونیکی

تعریف کسب و کار الکترونیکی

EDI یا تبادل الکترونیکی داده ها به کسب و کار الکترونیک یا تجارت بدون کاغذ تعبیر می شود . قبل از ارائه شدن EDI و حتی هم اکنون هم سیستم های نرم افزاری زیادی در رابطه با بازرگانی و تجارت وجود دارند بطوریکه حتی از پیشرفته ترین سخت افزارها هم استفاده می نمایند ولی EDI از تجارت ، تعبیر دیگری دارد و آن این است : انتقال داده ها بصورت سازمان یافته در قالب پیام های استاندارد از قبیل توافق شده ، از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر ، با مفاهیم الکترونیکی یا حداقل دخالت انسان .
سازماندهی داده ها توسط پیام های استاندارد توافق شده ، متضمن این است که داده ها یا اطلاعات مبادله شده از جهت محتوی ، معنی و قالب ، شناخته شده بوده ، پردازش خودکار و بدون ابهام آن توسط کامپیوتر امکان پذیر باشد .
دو شرکت یا دو ارگان که تصمیم باجراء تجارت بدون کاغذ را دارند ، می بایستی در نوع داده هایی که مبادله خواهد شد ونیز شکل ارائه آن توافق نمایند . اجراء تجارت بدون کاغذ درجه بیشتری از همکاری ، همیاری و استفاده مشترک از اطلاعات را طلب کرده بصورت بسیار موثری روابط تجاری طرفین را شکل خواهد داد .

EDI : مدیریتی که با بازارهای رقابتی روبه گسترش مواجه است ، باید از ابزارهایی که توانایی سازمانش را در اداره موثر اطلاعات بالا می‌برد و در نتیجه امکان اخذ تصمیم گیری بهنگام و بهینه را در راستای اهداف سازمانش امکان‌پذیر می‌نماید استفاده کند .
تجارت الکترونیک یا تجارت بدون کاغذ موضوع تکنولوژی دیگری را مطرح نمی‌کند،‌ بلکه راه جدیدی برای مدیریت اطلاعات ارائه می‌دهد